Informácie o nás

Evanjlelická internetová televízia EDEN vznikla 1.12.2009

 

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na Slovensku. Hlási sa k učeniu nemeckého reformátora Martina Luthera.  Reformačné učenie preniklo na Slovensko v 1. polovici 16. storočia. Zbory, ktoré sa prikáňali k Lutherovmu učeniu a jeho návratu k Biblii, tak vznikali už pár rokov po zverejnení Lutherových výpovedí proti odpustkom v roku 1517. V 2. polovici 16. storočia boli 2/3 obyvateľstva evanjelické.  Na synode v Žiline v roku 1610 sa položili základy samosprávnej organizácie cirkvi. Cirkev existovala s obmedzeniami Šopronských artikul od roku 1681. Oficiálne bola cirkev opäť povolená Tolerančným patentom z roku 1781, ktorý vydal pre Uhorsko cisár Jozef II.

Po ňom boli postavené s mnohými stavebnými obmedzeniami dve tretiny evanjelických kostolov v Uhorsku. Úplná rovnosť cirkví pred zákonom nastala až v roku 1848. Liberalizáciu vo vzťahu štátu k evanjelickej cirkvi znamenal i Cisársky patent z roku 1859, ktorý však vyvolal v cirkvi spory známe ako patentálne boje.

Vznikom ČSR v roku 1918 sa konštituovala z Evanjelickej cirkvi v Uhorsku samostatná ECAV na Slovensku. ECAV je zakladajúcim členom Svetového luteránskeho zväzu, Konferencie európskych cirkví a Svetovej rady cirkví. Na Slovensku je ECAV zakladajúcim členom Ekumenickej rady cirkví. Historické obdobie je však za nami. Netreba naň zabúdať, a treba si ho pripomínať, no taktiež treba s nádejou pozerať do budúcnosti. A budúcnosť evanjelickej cirkvi je v modernej dobe. Žijeme vo svete prevratných informačných technológií, vo svete kedy sa zvesti šíria rýchlosťou svetla.

To čo bolo pred pár rokmi iba víziou sci-fi je dnes samozrejmosťou. Existujú možnosti, ako prezentovať nový pohľad na život evanjelikov. Súčasnosť však nepochopíme bez chápania minulosti. Preto je aj pohľad do minulosti evanjelickej cirkvi, či pohľad na život a dielo významných evanjelikov veľmi dôležitý. No máme tu súčasnosť a v nej nové výzvy a nové pohľady na pulzujúci život v cirkevných zboroch po celom Slovensku. Chceme sa na tento život pozrieť zblízka a novým, netradičným pohľadom ho predstaviť ostatným. Aj preto vznikla evanjelická internetová televízia.

Evanjelická internetová televízia dáva mladým evanjelikom fantastickú možnosť podieľať sa na prezentácii jednotlivých reportáží, ktoré budú postupne prezentované na týchto stránkach. Ak máš záujem vyskúšať si prácu moderátora, toto je tá správna cesta. 

Kúpou DVD podporíte projekty našej televízie aj v roku 2012.  www.ecav.tv   mail: tv.ecav@gmail.com

Vyhľadávanie

Kontakt

Evanjelická internetová televízia (TV EDEN) Alexandra Dubčeka 1244/8
Bánovce nad Bebravou
957 04
0910 928 705